رادیولوژی دکتر طاهری

فرایند دفع در انسان


مکانیسم دفع و یبوست:

مکانیسم دفع و یبوست به این شکل است. مدفوع از کولون وارد رکتوم می شود. دو عضله مهم در انتهای رکتوم وجود دارند که مدفوع برای خروج از بدن می بایست از بین آنها عبور نماید .این دو عضله عبارتند از : عضله اسفنکتر داخلی و عضله اسفنکتر خارجی.عضله اسفنکتر داخلی بی اختیار است .این عضله به طور اتوماتیک باز می شود و اجازه میدهد مدفوع از بین آن عبور کند.وقتی که مدفوع وارد بالاترین قسمت کانال آنال شد توسط سلولهای عصبی حساس ، احساس می گردد.در اینحالت افرادی که سیستم حسی نرمال دارند نیاز به تخلیه سریع پیدا می کنند . عضله اسفنکتر خارجی یک عضله اختیاری است که شما میتوانید آن را کنترل کنید.و در واقع این عضله مدفوع را در رکتوم نگه میدارد تا شرایط امکان تخلیه حاصل شود.در واقع انقباض اسفنکتر خارجی با فشار به مدفوع سبب خروج آن از بدن  شود.

نگهداشتن مدفوع بصورت مکرر و به دفعات زیاد ، سبب غیر حساس شدن سلولهای عصبی و یبوست می شود.همچنین ماندن مدت طولانی مدفوع در رکتوم و کولون ، سبب جذب آب آن می گردد و مدفوع سفت خواهد شد. این دلیلی است برای اینکه ، به محض احساس اجابت مزاج ، جهت تخلیه اقدام گردد.

مدفوع شل و اسهالی ، نیاز به تخلیه سریع دارند . کاهی مدفوع شل و آبکی ، بسرعت از بین اسفنکترها عبور می کند بدون اینکه فرد احساسش کند.

عضلات کف لگن :

توانایی عضلات کف لگن در نگهداری و بزور خارج کردن مدفوع اهمیت به سزایی دارد. عضلات کف لگن در نگهداری و کمک به عمل ارگانهای داخل لگن بطور مثال در زایمان و حرکات روده  نقش مهمی دارند .دو عضله مهم کف لگن عضله پوبورکتالیس و عضله لواتور آنی(levator ani muscle) هستند. عضله لواتور آنی از دیواره های طرفی لگن شروع می شوند و یک قیف در لگن ایجاد می کنند.و کمک و حمایت آنال کانال و در    بانوان مجرای ادراری (urethra) و واژن را برعهده دارند.

در باریک ترین قسمت قیف که توسط عضلات لواتور آنی ایجاد شده بود ، عضله پوبورکتالیس یک رینگ حمایتی ،به دور کانال آنال می کند. دعضله پوبورکتالیس منظره ای به شکل (U)داردو زاویه ای بین رکتوم و انال کانال ایجاد می کند.

در حالت استراحت زاویه فوق حدود 90 درجه و به هنگام تخلیه مدفوع حدود 135 درجه میشود.اگر این زاویه ها درست نباشند ، حرکات رکتوم و تخلیه آن با اشکال روبرو خواهد شد.

 برای تشخیص مشکلات مکانیسم دفع بدن میتوانید از خدمات رادیولوژی دکتر مسعود طاهری استفاده کنید.

یبوست:

برای تخلیه رکتوم ، عضلات پوبورکتالیس و لواتور آنی بایستی هماهنگ باشند. اگر بر عضلات کف لگن کنترل نباشد و یا دچار اسپاسم و انقباض مکرر باشند یبوست حاصل می گردد.اگر عضلات بطور صحیح کار نکنند ممکن است سبب بسته شدن کانال آنال گردند وتخلیه با اشکال روبرو گردد.این حالت outlet obstruction and pelvic floor rectopubalis dyssynergia  نامیده  میشود فیزیوتراپی به تصحیح کار عضلات کف لگن کمک میکند تا زاویه آنورکتال درست شود.همچنین اگر عضلات کف لگن دچار اسپاسم باشد فیزیوتراپی در شل شدن آنها کمک می کند.

 

بدون شرح

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *