مرکز دفکوگرافی اصفهان

دفکوگرافی دکتر طاهری


دفکوگرافی

دفکوگرافی یا دفکوگرام چیست؟

دفکوگرافی(پروکتوگرافی) تغییرات رکتوم و کانال آنال هنگام اجابت مزاج و دفع را نشان می دهد. برای تشخیص مشکلات و بیماریهای قسمت های انتهایی روده ها (در تستهای دیگر مثل کولونوسکوپی، سیگموِئیدوسکپی و باریم انما نشان داده نمی شود) کاربرد دارد.

آمادگی لازم برای دفکوگرافی :

  • بهترین راه انستعمال  Fleet enema توسط خود بیمار  است. 2 ساعت و 15 دقیقه قبل از تست انجام می شود. ( این دارو در ایران وجود ندارد).
  • استعمال یک شیاف بیزاکودیل یک ساعت قبل از انجام تست با نظر پزشک رادیولوژیست تجویز می شود. ( در کلینیک تخصصی دکتر طاهری این روش انجام می شود.)
  • بیمار به مدت 2 ساعت قبل از پروسیجر، نباید چیزی بخورد. افراد دیابتی می توانند داروهای خود را طبق دستور پزسکشان استفاده کنند.
  • فرد بیمار داروهای روزانه خود را دو ساعت قبل به تست می تواند با مقداری آب مصرف کند.

 تست دفکوگرافی:

ماده حاجب باریم خمیری شکل به داخل رکتوم بیمار تزریق می شود. این ماده در رادیوگرافی باریم دیده می شود. هنگامی که بیمار ماده حاجب را دفع می کند همزمان رادیوگرافی از لگن گرفته می شود.

بیمار روی یک صندلی به شکل توالت فرنگی می نشیند. در حالتهای استراحت، انقباض عضلات لگن، مانور والسالوا، سرفه کردن و موقع دفع این تست انجام می شود.

این تست به پزشک اجازه می دهد عضلات کف لگن و رکتوم را هنگام تخلیه بررسی کند. بعضی مواقع نیاز است از سایر نواحی بدن هم تست گرفته شود.

به طور مثال ممکن است بیمار مجبور شود دو لیوان از محلول باریم را برای بررسی روده باریک و تاثیر اختلالات عضلات کف لگن بنوشد، یا ممکن است در صورت نیاز توسط پزشک مقداری باریم داخل واژن گذاشته شود.

فیزیولوژی دفع و آجابت مزاج

اجابت مزاج (دفع )، عمل پیچیده ای است، نیاز به هماهنگی انقباض و انبساط تعدادی عضله دارد. عمل دفع تحت کنترل سیستم عصبی اما اختیاری هست .

شروع مرحله دفع، با وارد شدن مدفوع به رکتوم آغاز می شود. بدنبال آن تعدادی اتفاق باعث دفع مدفوع از مقعد می گردد. عمل دفع در افراد سالم اختیاری است.

موارد تجویز:
  • یبوست مزمن

  • پرولاپس رکتوم

  • رکتوسل

  • بی اختیاری مدفوع

  • سختی دفع به دلیل اسپاسم اسفنکتر مقعد   (anismus)

نظرات غیرفعال است